2007/Jul/19

SU-30

ซู-30 ( Su-30) ชื่อเดิมซู-27พียู เป็นเครื่องบินรบของประเทศรัสเซียพัฒนาต่อมาจากซู-27ยูบี ผลิตโดยบริษัทซูคอย ทางนาโต้ตั้งชื่อว่าแฟลงเคอร์-เอฟ (Flanker-F) เครื่องชุดแรกสร้างในปี พ.ศ. 2534 และทดสอบบินในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2535

ซู-30 ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องที่มีความคล่องตัวสูงมาก สามารถติดอาวุธได้หลากหลายรวมถึง 8 ตัน เป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีพิสัยไกลที่มีรัศมีการรบถึง 1,500 กม. แต่มีราคาที่ค่อนข้างถูกคือประมาณ 30 - 35 ล้านเหรียญสหรัญต่อเครื่อง เรด้าห์ของเครื่องสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า 400 กม. สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกัน 15 เป้าหมาย และโจมตีได้พร้อมกัน 4 เป้าหมาย ซู-30 สามารถโจมตีเป้าหมายโดยที่ข้าศึกไม่รู้ตัวจากการใช้ประโยชน์จากเรด้าห์ระยะไกล โดยนักบินสามารถตรวจจับเป้าหมายได้จากระยะไกล จากนั้นจึงทำการล็อกเป้าหมายและส่งข้อมูลของเป้าหมายไปให้ระบบเดินอากาศ จากนั้นนักบินจะปิดเรด้าห์และนำเครื่องบินเข้าใกล้เป้าหมายจนถึงระยะเกือบไกลสุดของอาวุธนำวิถี จากนั้นจะทำการเปิดเรด้าห์และยิงจรวดเข้าโจมตี ด้วยวิธีนี้ทำให้ข้าศึกไม่สามารถรู้ตัวล่วงหน้าได้เลยว่าจะถูกโจมตี

ระบบอาวุธ
- ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ R-73 (AA-11 Archer) ซึ่งใช้งานร่วมกับหมวกบินติดศูนย์เล็ง ระยะยิงตั้งแต่ 300 เมตรจนถึง 20 กม. ประสิทธิภาพเทียบเท่า AIM-9X

- ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยปานกลาง R-27 (AA-10 Alamo) มีระยะยิงไกลสุด 60 กม. เทียบเท่า AIM-7

- ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยปานกลาง R-77 (AA-12 Adder) เทียบเท่า AIM-120 แต่ระยะยิงไกลกว่า โดยมีระยะยิงไกลสุดถึง 100 กม.

- ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และกล้องโทรทัศน์ KAB-1500 น้ำหนัก 2000 ปอนด์

- ขีปนาวุธอากาศสู่พื้น Kh-59ME

รุ่นต่าง ๆ ของซู-30
Su-30
ซู-30รุ่นแรก กำหนดให้เป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นและสั่งการ (Interceptor & Command Post)
Su-30I
ชื่อรุ่นต้นแบบของซู-30เอ็มเคไอ
Su-30K (รัสเซีย: Су-30К โดย К ย่อมาจาก коммерческий)
ซู-30รุ่นส่งออก โดยประเทศอินเดียเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเองภายในประเทศ ตอนหลังได้ปรับปรุงให้เป็นมาตราฐานแบบซู-30เอ็มเคไอ แต่ในปี พ.ศ. 2548 ทางประเทศรัสเซียได้ส่งมอบซู-30เอ็มเคไอแทนเครื่องที่ถูกปรับปรุงเหล่านั้น
Su-30KI (รัสเซีย: Су-30КИ)
เครื่องแบบที่นั่งเดียวพัฒนามาจากซู-27เอสเค ในตอนออกแบบใช้ชื่อว่าซู-27เอสเอ็มเค ประเทศอินโดนีเซียเคยมีกำหนดสั่งซื้อ 24 เครื่อง แต่ยกเลิกไป
Su-30KN (รัสเซีย: Су-30КН)
ซู-30ที่ปรับปรุงระบบการบิน ระบบนำวิถีและระบบเรดาร์ สามารถใช้ขีปนาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศแบบR-77ได้
Su-30M (รัสเซีย: Су-30М โดย М ย่อมาจาก модернизированный)
ซู-30ที่ปรับปรุงให้เป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ (Multi-Role Fighter)
Su-30MK (รัสเซีย: Су-30МК โดย MK ย่อมาจาก модернизированный коммерческий)
เป็นรุ่นส่งออกของซู-30เอ็ม โดยสามารถเลือกอุปกรณ์จากแหล่งอื่นมาติดตั้งได้ตามความต้องการ มีรุ่นย่อยต่าง ๆ ดังนี้

 • Su-30MKI (รัสเซีย: Су-30МКИ โดย И ย่อมาจาก индийской)
  เป็นรุ่นที่ประเทศอินเดียซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตเอง โดยติดตั้งปีกคานาร์ด เครื่องยนต์แบบ AL-31FP ซึ่งสามารถthrust vector controlled (TVC) ได้ เรดาร์แบบ NIIP N011M ระบบการบินจากฝรั่งเศส ทางนาโต้ตั้งชื่อว่าแฟลงเคอร์-เอช (Flanker-H)

 • Su-30MKK (รัสเซีย: Су-30МКК โดย К ย่อมาจาก китайский)
  เป็นรุ่นส่งออกประเทศจีน โดยมีลักษณะคล้ายกับซู-30เอ็มเคไอ แต่ไม่มีปีกคานาร์ดและเครื่องยนต์ที่สามารถ thrust vector controlled (TVC) ใช้เรดาร์แบบ N001VE สามารถใช้ขีปนาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศแบบ R-77 ตำแหน่งติดอาวุธเพิ่มขึ้นเป็น 12 จุด น้ำหนักบรรทุกเพิ่มเป็น 38,000 กิโลกรัม ทางนาโต้ตั้งชื่อว่าแฟลงเคอร์-จี (Flanker-G)
 • Su-30MK2 (Su-30MKK-2)
  เป็นรุ่นส่งออกประเทศจีน สำหรับใช้ในภารกิจทางทะเล โดยสามารถใช้ขีปนาวุธต่อต้านนาวายานแบบ Kh-31A ได้
 • Su-30MK2V
  เป็นรุ่นส่งออกประเทศเวียดนาม โดยปรับปรุงจากซู-30เอ็มเคทูว์เรื่องระบบสื่อสารและระบบดีดตัวนักบิน
 • Su-30MK3 (Su-30MKK-3)
  เป็นรุ่นส่งออกประเทศจีน โดยสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์ (Laser-guided Missile ) แบบ Kh-29L และระเบิดนำวิธี (Smart Bomb) แบบ KAB-1500L ได้
 • Su-30MKM (รัสเซีย: Су-30МКМ โดย М ย่อมาจาก Малайзию]])
  เป็นรุ่นส่งออกประเทศมาเลเซีย

Comment

Comment:

Tweet